Barion Pixel

ÁSZF

ÁSZF

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF, Szabályzat) vonatkoznak a www.webdesigntanfolyam.com oldalt üzemeltető Pixelgyár Kft. (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

Üzemeltető, szerző és jogtulajdonos:

Pixelgyár Kft. 2120 Dunakeszi, Szilágyi u. 3.
Cégj.sz.: 13-09-182408
Adószám: 23525597-2-13
EU adósz.: HU23525597
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000092
Bankszámlaszám: 10402018-50526780-68761005
Bank neve: K&H bank

valamint a Tóth Zsuzsanna által mentorált szolgáltatások felelőse és számlázója: Zsuzsanna Toth
38419 Los Realejos, Calle El Jardin 74/1. SC Tenerife, Espana
NIE/NIF: Z0071282X
EORI: ESZ0071282X

Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

I. Alapvető rendelkezések

 1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen feltételek 2021. január 7. napjától hatályosak és visszavonásig hatályban maradnak. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket.
 3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

II. A szolgáltatás leírása

 1. A Szolgáltató által nyújtott “Pixelgyár tagság” szolgáltatáson keresztül a megrendelők, továbbiakban Tagok előfizetésük ideje alatt hozzáférhetnek különböző szintű webdesign tanfolyamok anyagához, oktatóvideókhoz és segédanyagokhoz.
 2. A szolgáltatás célja, hogy a Tagok megismerkedjenek a modern weboldalkészítés ismereteivel, módszereivel, amelyet munkájukban, hobbijukban a jövőben hasznosíthatnak.
 3. A tanfolyamok nem minősülnek felnőttképzésnek. A szolgáltató a tanfolyamok folyamatába nem tud beavatkozni, nincs befolyása a képzésben részt vevő személy fejlődésére, a tananyagtartalom feldolgozása a képzésben részt vevő személy önálló feladata. A tanfolyamok online videótárat, letölthető tartalmakat, online ismeretanyagokat és a hozzá tartozó közösségi csoportot, valamint információs hírleveleket foglalnak magukba.

III. A szerződés tárgya

 1. Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót, hogy a Szolgáltatás keretében a weboldalon meghirdetett tananyagokat és anyagokat rendelkezésére bocsássa. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített frissítések, új tananyagok is.
 2. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. 
 3. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. 
 4. A Szolgáltatás kizárólag online rendelhető meg és az online felületen érhető el. Letöltésre, lementésre, bármilyen adathordozón igénylésre nincsen mód és ezt tiltja a jelen Szabályzat.

IV. A szerződés létrejötte, díjfizetés

– PRÉMIUM + és DESIGNER kurzusok

 1. A szerződés a felek között JELENTKEZEM! gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valósak, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
 2. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Tag más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Tag által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető számlázási, illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. 
 3. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
 4. Ennek feltétele a Szolgáltatás díjának kiegyenlítése, amely éves díjként történhet egyösszegben, illetve 6 részletben is, amelyeket részletfizetés esetén a szolgáltatási időszak első hat hónapjában szükséges megfizetni. A pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. 
 5. A Prémium+ és Designer Klikk tagság éves díjai tartalmazzák:
  – hozzáférést a weboldalon található oktatófelülethez, tananyagokhoz
  – hozzáférést a tanfolyam zárt, hallgatói Facebook csoportjához a kurzus ideje alatt + 6 hónapig
  – a csoporton belül oktatói támogatást a tanfolyam ideje alatt + 6 hónapig, de nem tartalmaznak sem telefonos, Skype-os, Messengeres támogatást, segítségnyújtást, sem személyes találkozást. A tagsági idő letelte előtt e-mailes értesítést küldünk, amikor a Tag dönthet a tagság meghosszabbításáról. Amennyiben ez nem történik meg, a szerződés megszűnik és ezzel a tagság is.
 6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 7. Minden jelentkező számára adottak a részletfizetési lehetőségek, a jelentkező fizetőképességét cégünk nem vizsgálja. A jelentkezéskor kiválasztott fizetési ütem módosítására nincs lehetőség.
 8. A Tag a megrendelt szolgáltatást 1 évig éri el, ennyi idő áll rendelkezésére a tananyagok elérésére, feldolgozására, az oktatói támogatás igénybevételére. A hozzáférést nem értékesítheti vagy adhatja át további felhasználók részére.
 9. A Szolgáltató időszakosan, kipróbálható jelleggel is elérhetővé teheti bizonyos anyagait, szolgáltatásait, ezen szolgáltatásokért díjat nem számít fel, de regisztrációhoz köti őket. A regisztráció bármikor megszüntethető.
 10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

– PIXELPRO MARKETING TUDÁSTÁR

A PixelPro Marketing Tudástár egy különleges szolgáltatásunk, melyre a weboldalunkon külön felületen lehet előfizetni. A többi terméktől elkülönítve, önállóan vásárolható meg.

 1. A szerződés a felek között JELENTKEZEM! gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valósak, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
 2. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Tag más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Tag által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető számlázási, illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. 
 3. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
 4. Ennek feltétele a Szolgáltatás díjának kiegyenlítése, amely féléves (6 hónap) díjként történhet egyösszegben, vagy havi előfizetésként havonta (30 nap). A pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. 
 5. Az előfizetés díját bankkártyával, ismétlődő fizetéssel lehet kiegyenlíteni. Ez azt jelenti, hogy a regisztráció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben automatikusan történnek a befizetések, anélkül, hogy újra meg kellene adni a kártyaadatokat. A PixelPro havi előfizetési díja kizárólagosan bankkártyás fizetéssel rendezhető. Ez a módszer a lehető legnagyobb kényelmet biztosítja, mivel ha tetszenek a havi tartalmaink, akkor a díjat minden hónapban automatikusan és zökkenőmentesen vonjuk le. Fontos megjegyezni, hogy a bankkártya adataidat nem tároljuk, tehát nem ismerjük azokat; a tranzakciókat a Stripe rendszere kezeli.
 6. Az előfizetés havonta/félévente automatikusan megújul, a megadott időszak lejártával. A megújításkor a rendszer automatikusan levonja a következő időszak díját a megadott bankkártyáról.
 7. Az előfizetés bármikor, egy gombnyomással megszüntethető a személyes fiókban. Ha tévesen vagy hibásan történt befizetés – 8 napon belül panasszal élve – 14 napon belül visszatérítjük a befizetett összeget.
 8. Fontos megjegyezni, hogy ha a tagságot nem szünteted meg a következő díj levonása előtt, akkor a befizetés nem kerül visszatérítésre.
 9. Előfizetés lemondása:

– CANVA MASTERCLASS

 1. A szerződés a felek között JELENTKEZEM! gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valósak, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
 2. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Tag más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Tag által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető számlázási, illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. 
 3. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
 4. Ennek feltétele a Szolgáltatás díjának kiegyenlítése, amely egyösszegben történhet. A pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. 
 5. A CANVA tagság díja tartalmazza:
  – hozzáférést a weboldalon található oktatófelülethez, tananyagokhoz rendeléstől számítva minimum 3 éven át
  – hozzáférést a tanfolyam zárt, hallgatói Facebook csoportjához a kurzus ideje alatt
  – a csoporton belül oktatói támogatást a tanfolyam ideje alatt összesen 6 hónapig a rendeléstől számítva, de nem tartalmaznak sem telefonos, Skype-os, Messengeres támogatást, segítségnyújtást, sem személyes találkozást. A tagsági idő letelte előtt e-mailes értesítést küldünk, amikor a Tag dönthet a tagság meghosszabbításáról. Amennyiben ez nem történik meg, a szerződés megszűnik és ezzel a tagság is.
 6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 7. Minden jelentkező számára adottak a részletfizetési lehetőségek, a jelentkező fizetőképességét cégünk nem vizsgálja. A jelentkezéskor kiválasztott fizetési ütem módosítására nincs lehetőség.
 8. A Tag a megrendelt szolgáltatást min. 3 évig éri el, ennyi idő áll rendelkezésére a tananyagok elérésére, feldolgozására; az oktatói támogatás igénybevételére pedig 6 hónap. A hozzáférést nem értékesítheti vagy adhatja át további felhasználók részére.
 9. A Szolgáltató időszakosan, kipróbálható jelleggel is elérhetővé teheti bizonyos anyagait, szolgáltatásait, ezen szolgáltatásokért díjat nem számít fel, de regisztrációhoz köti őket. A regisztráció bármikor megszüntethető.
 10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

– LOGÓLABOR

 1. A szerződés a felek között JELENTKEZEM! gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valósak, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
 2. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Tag más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Tag által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető számlázási, illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. 
 3. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
 4. Ennek feltétele a Szolgáltatás díjának kiegyenlítése, amely éves díjként történhet egyösszegben, illetve 3 részletben is, amelyeket a szolgáltatási időszak első három hónapjában szükséges megfizetni. A pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. 
 5. A Logólabor tagság díja tartalmazza:
  – hozzáférést a weboldalon található oktatófelülethez, tananyagokhoz 6 hónapon át
  – hozzáférést a tanfolyam zárt, hallgatói Facebook csoportjához a kurzus ideje alatt
  – a csoporton belül oktatói támogatást a tanfolyam ideje alatt, de nem tartalmaznak sem telefonos, Skype-os, Messengeres támogatást, segítségnyújtást, sem személyes találkozást. A tagsági idő letelte előtt e-mailes értesítést küldünk, amikor a Tag dönthet a tagság meghosszabbításáról. Amennyiben ez nem történik meg, a szerződés megszűnik és ezzel a tagság is.
 6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 7. Minden jelentkező számára adottak a részletfizetési lehetőségek, a jelentkező fizetőképességét cégünk nem vizsgálja. A jelentkezéskor kiválasztott fizetési ütem módosítására nincs lehetőség.
 8. A Tag a megrendelt szolgáltatást 6 hónapig éri el, ennyi idő áll rendelkezésére a tananyagok elérésére, feldolgozására, az oktatói támogatás igénybevételére. A hozzáférést nem értékesítheti vagy adhatja át további felhasználók részére.
 9. A Szolgáltató időszakosan, kipróbálható jelleggel is elérhetővé teheti bizonyos anyagait, szolgáltatásait, ezen szolgáltatásokért díjat nem számít fel, de regisztrációhoz köti őket. A regisztráció bármikor megszüntethető.
 10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

INNOVATÍV VIRTUÁLIS ASSZISZTENS MŰHELY

 1. A szerződés a felek között JELENTKEZEM! gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal nyilatkozik arról, hogy az általa megadott adatok hiánytalanok és valósak, cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
 2. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Tag más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Tag által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető számlázási, illetve egyéb problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli. 
 3. Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
 4. Ennek feltétele a Szolgáltatás díjának kiegyenlítése, amely egyösszegben történhet, vagy 2 részletben is, amelyeket a szolgáltatási időszak első kettő hónapjában szükséges megfizetni. A pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő oldalon található megrendelő űrlap tartalmazza. 
 5. A VA tagság díja tartalmazza:
  – hozzáférést a weboldalon található oktatófelülethez, tananyagokhoz rendeléstől számítva 12 hónapon át
  – hozzáférést a tanfolyam zárt, hallgatói Facebook csoportjához a kurzus ideje alatt
  – a csoporton belül oktatói támogatást a tanfolyam ideje alatt, de nem tartalmaznak sem telefonos, Skype-os, Messengeres támogatást, segítségnyújtást, sem személyes találkozást. A tagsági idő letelte előtt e-mailes értesítést küldünk, amikor a Tag dönthet a tagság meghosszabbításáról. Amennyiben ez nem történik meg, a szerződés megszűnik és ezzel a tagság is.
 6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 7. Minden jelentkező számára adottak a részletfizetési lehetőségek, a jelentkező fizetőképességét cégünk nem vizsgálja. A jelentkezéskor kiválasztott fizetési ütem módosítására nincs lehetőség.
 8. A Tag a megrendelt szolgáltatást 12 hónapig éri el, ennyi idő áll rendelkezésére a tananyagok elérésére, feldolgozására, az oktatói támogatás igénybevételére. A hozzáférést nem értékesítheti vagy adhatja át további felhasználók részére.
 9. A Szolgáltató időszakosan, kipróbálható jelleggel is elérhetővé teheti bizonyos anyagait, szolgáltatásait, ezen szolgáltatásokért díjat nem számít fel, de regisztrációhoz köti őket. A regisztráció bármikor megszüntethető.
 10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

V. Rendelés menete

A látogató regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a tanfolyami oldalakon található megrendelőlap kitöltésével. Az űrlap kitöltésével és a fizetéssel automatikusan elkészül a felhasználói fiók, ahonnan elérhetőek a tanfolyam leckéi.

VI. Elállási jog

 1. A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.
  Az elállás joggal úgy élhet a Fogyasztó, hogy a gyar@pixelgyar.hu e-mailre jelzi szándékát. Szükséges megadnia a regisztrált e-mail címét és felhasználónevét. A visszatérítés 14 munkanapon belül történik, azonban a felmerülő banki költségek a visszatérítendő összegből levonásra kerülnek!
 2. Ha tévesen vagy hibásan történt befizetés, 8 napon belül szükséges jelezni a gyar@pixelgyar.hu e-mail címen. A visszatérítési kérelemhez csatolni kell minden releváns információt, mint pl. a befizetés azonosítója, a bankszámlaszám, a panasz leírása. A jogos visszatérítési kérelmeket 14 napon belül teljesítjük.
 3. Amennyiben a számla jogi személy nevére szól, a Tag nem minősül fogyasztónak.

VII. A Szolgáltató jogai és kötelességei

 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett “Pixelgyár tagság” szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek. A leckék feloldása a webes felületen a befizetés könyvelésekor történik, a feliratkozáshoz viszonyított rendszerben automatikusan. 
 2. A leckékkel kapcsolatos segítségnyújtás pedig egész héten, hétköznaponként vehető igénybe a zárt oktatói Facebook csoportokban.
 3. Az oktatók minden hétköznap reggel 9 és délután 17 óra között állnak a zárt tanulói Facebook csoportokban a Tagok segítségére, hétvégén, ünnepnapokon és munkaidőn túl nem, de a csoportokban ezekben az időszakokban is lehet kérdezni, ami munkaidőben kerül megválaszolásra. 
 4. Online tanfolyam lévén egyéb módon – telefonon, Skype-on, személyes FB üzenetben vagy személyesen nem nyújtanak az oktatóink segítséget. A fenti időben azonban bármikor lehet kérdezni!
 5. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett kurzusok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett kurzusok törlésének lehetőségét is. A kurzusok esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.
 6. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tagság listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.webdesigntanfolyam.com) tájékoztatást nyújtani. 
 7. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
 8. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.
 9. A Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldjük a szamlazz.hu rendszeréből! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfatörvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

VIII. A Tag jogai és kötelezettségei

 1. A Tag vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tagsági díjnak megfelelő kurzuson jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.
 2. A Tag jogosult a kurzuson megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.
 3. Egyes online kurzusokon tanulóknak lehetősége van a tanfolyam végén a tudásszintjük felmérése céljából oklevelet szerezni:
  Prémium Plus és a Designer képzés esetén a 6. hónap végén, az utolsó leckében találhatóak a vizsgafeladatok, amelyeket az egy éves előfizetésen belül kell beküldenie. A vizsgázáshoz ez idő alatt is igénybe vehetőek a tanulói csoportok, oktatói támogatás, valamint a leckék is elérhetőek természetesen.
  A beküldött vizsgafeladatokat szöveges értékelést követően, sikeres vizsga esetén nyomtatott, cégünk hitelesített oklevéllel honoráljuk, amely igazolja, hogy a tanuló elvégezte a tanfolyamot! Amennyiben a vizsgamunka kiemelkedő – kellően dokumentált, színvonalasan megtervezett, aprólékosan kidolgozott, kellőképpen egyedi mind designban, mind kódolásban, úgy az oklevélen túl egy kétnyelvű tanúsítványt is kiállítunk, amely egy magánokirat arról, hogy a tanuló tudásszintje alkalmas egy junior webdesigner pozíció betöltésére. A tanúsítvány nem jár automatikusan, csak a megfelelően színvonalas, kevés hibával rendelkező produktumra állítjuk ki, ezzel is motiválva tanulóinkat az ilyen munkavégzésre! Ezen igazolás azonban nem minősül hivatalos képzési igazolásnak!
 4. Designer képzés esetén a vizsgamunka készítéssel párhuzamosan zajlik az egyéni mentorálás szakasza is, amelyben hétről hétre egyéni feladatokat kapnak a hallgatók a portfólió építéséhez, hogy mire végeznek ne csak piacképes tudással, hanem ennek megfelelő bemutatható munkákkal is rendelkezzenek. Természetesen a mentorálás során a vizsgamunka elkészítésében is támogatást nyújtunk!

Prémium+ és Designer tagság, valamint Virtuális Asszisztens képzés esetén a 6 hónapos kurzus alatt és további 6 hónapig, azaz összesen 1 évig nyújtunk támogatást, amely időszakban az ügyfélnek lehetősége van a tananyagok feldolgozására, az oktatói segítségnyújtásra, a csoportok használatára. Ezen időszakon túl azonban nem nyújtjuk egyik szolgáltatást sem. 

Logólabor tagság esetén összesen 6 hónap a kurzus és támogatás.

Canva kurzus esetén 6 hónap támogatás jár, de a tanfolyam leckéinek elérhetősége minimum 3 év.

A Tag, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett kurzuson tényleges részvételre nem kötelezhető! Amennyiben azonban a résztvevő a tagsági idő alatt az anyagokat nem dolgozza fel, nem kérheti a kurzus utólagos megtartását/újrakezdését sem, a tagság további előfizetési díj esetén hosszabbítható meg.

A Tag vagy az általa megnevezett résztvevő Klikk tagság online Facebook csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a csoporttársait nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű vagy zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására!

A sikeres tanfolyam elvégzéséhez szükséges technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása a Tagok kötelessége. A résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őket a tanfolyam feladatainak elvégzésére. A tanfolyam szoftveres támogatást nem biztosít, a hallgatóknak maguknak kell gondoskodniuk a szoftverek beszerzéséről. Az alternatív lehetőségekről leckéinkben tájékoztatást nyújtunk.

A Tagnak olyan internet kapcsolattal is rendelkeznie kell, amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít.

A tanfolyam szervezői nem tudnak felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak.

A Tag a kurzusokat annak tudatában kezdi el, hogy a következő hónapokban Prémium Plus és Designer esetén heti min. 10-12 órát a tanfolyami anyag feldolgozására tud szánni, a csoportban aktívan részt tud venni, mert a tanfolyam csak abban az esetben lehet sikeres. 

A kurzusok között nincs átjárás, másik tagságra való áttérés új előfizetési díj befizetésével történhet meg. 

IX. Szerzői jogok

 1. A Tag kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tréning szervezőjének a Pixelgyár Kft.-nek vagyoni jogait és személyesen Tóth Zsuzsanna, Pócsik Emese, Vida Hajnalka, Kiss Petra, Péter Zoltánné, Burai-Katona Dóra, Szigeti Ami, Szammer-Zura Zsófia és Viandt-Oláh Evelyn szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

  Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára e-mailben tovább küldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztás. A tréning résztvevője tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.
 2. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Tóth Zsuzsanna, illetve a tulajdonos Pixelgyár Kft. engedélyével lehetséges. Az ott megosztott anyagok és információk a Pixelgyár ügyfeleinek szólnak, onnan információ, tananyag, segédanyag, vagy a tanfolyam működésével összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol pl. képernyőképekkel sem.
 3. A résztvevő beleegyezik a tanfolyamon elkészült munkáit Szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketingtevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.
 4. A honlap üzemeltetője, mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a tréningek vagy más tananyagok és összeállítások tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 50.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.
 5. A jelen pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

X. A honlap tulajdonosának technikai jogai

 1. Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. 
 2. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.
 3. A Szolgáltató nagyobb karbantartás esetén a Tagokat előzetesen min. 24 órával értesíti, de a külső szolgáltatók okaiból pl. Tárhely üzemzavar felelősséget nem vállal, de mindent megtesz, hogy a hozzáférés folyamatosságát fenntartja. Mivel rendszerünk működéséhez harmadik féltől származó külső szoftvereket is használunk, egy esetleges szolgáltatás kiesésért felelősséget nem tudunk vállalni.

XI. Panaszkezelés

 1. A Szolgáltató célja, hogy a szolgáltatást megfelelő minőségben, a Tag teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Tagnak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a gyar@pixelgyar.hu e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 2. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken:

  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
  Központi telefonszám: +36 1 459 4800
  E-mail: nfh@nfh.hu

  Pest Megyei Békéltető Testület
  Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4. em. 2.
  Telefonszáma: +36 1 792 7881
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 3. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

XII. Adatkezelés

A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, 8 évig tároljuk.

Bővebben az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak az irányadók.

XIII. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

2024.03.28.

Iratkozz fel YouTube csatornákra!

blog

Virtuális asszisztens legyél vagy webdesigner?

Virtuális asszisztens legyél vagy webdesigner?

2024. február 01.

Mindkettő fantasztikus lehetőség arra, hogy elhagyd a hagyományos kereteket, mint szoros, rugalmatlan munkaidő, helyhez kötöttség vagy akár a bérplafon. Egy ponton találkozik is a két munkakör, ahol a grafikai munka már az asszisztenciába hajlik – designerként is végezhetsz weboldal adminisztrációt, közösségi média tartalom készítést vagy felügyeletet és virtuális asszisztensként is sokszor találkozni már-már tervezői munkába […]

Tovább a cikkre
Secured By miniOrange